Mattilan Marjatila Oy:n työntekijöiden oma sivu

 

Tämä sivusto on vain Mattilan Marjatilan henkilökunnan käyttöön ja linkkiä tähän sivuun ei saa jakaa ulkopuolisille henkilöille. Tämä sivu toimii yrityksen ns. ilmoitustauluna. Vasemmasta reunasta löydät usein muuttuvat asiat ja akuutit tiedotteet. Keskellä on työohjeet, perehdytysmateriaalit ja erilaiset työssä mahdollisesti tarvittavat lomakkeet. Oikeasta reunasta löytyy pysyvät tiedotteet ja henkilökunnalle tiedoksi saatettavat asiat. Myös paljon linkkejä, joista henkilökunta voi tarvittaessa hakea erilaista tietoa.

Tiedotteet

Työvuorolistat

Työohjeita ja
materiaaleja

Hyvä

tietää

Työvuorolistat:

Maataloustyöntekijät

Myyjät

Lomalista

Työehdot:

Kausityöntekijän tyoehdot  Умови працевлаштування сезонних працівників

Paikallinen sopiminen МІСЦЕВИЙ ДОГОВІР

Mta ohjeistus lisätyötä koskevan paikallisen sopimuksen tekemiseen

Lisätyö    Додаткова робота

Työaikasuunnitelma  План робочого часу

Työterveystiedot

Työeläkevakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

 

Kemidigikasvinsuojeluainerekisteri

 

Lainsäädäntölinkit:

– Työsopimuslaki

– Vuosilomalaki

– Työaikalaki

– Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

– Laki nuorista työntekijöistä

– VNA nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta

– Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta

– Tapaturma- ja ammattitautilaki

– Työterveyshuoltolaki

– Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

– Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

– VNA työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta

Vaihtelevan työajan käyttöön liittyvä lainsäädäntö

– Työsopimuslain muutos

– Työaikalain muutos

Työvoiman käyttöön liittyvä lainsäädäntö

– Kausityölaki

– Ulkomaalaislaki

– Laki lähetetyistä työntekijöistä

– Tilaajavastuulaki

Muu työlainsäädäntö

– Tasa-arvolaki

– Yhdenvertaisuuslaki

Työelämän tietosuoja

– EU:n tietosuoja-asetus

– Tietosuoujalaki (hallituksen esitys)

– Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

– Tietosuojalaki

 

Maatalouden kausityöntekijän työehdot

Työsuojelutarkastuksien pöytäkirjat

Työsuojelutarkastus ulkomaisen työvoiman käytöstä 19.8.2022